Home  » Beijum

Welkom bij Stip Beijum

U bent van harte welkom bij Stip Beijum om een praatje te maken, informatie te halen, een probleem te bespreken of vrijwilligerswerk te zoeken.

 

Locatie: Gezondheidscentrum, Emingaheerd 8.
Openingstijden: Maandag, dinsdag en donderdag van 13.30 tot 16.30.
Telefoon: 050-549 71 31
E-mail: beijum@stip-groningen.nl.

 

Samen zijn we rijk

Op zaterdag 22 nov. organiseren we in het Heerdenhoes een ‘Samen zijn we rijk’-dag. Van 10 tot 13.30 kunnen bewoners spullen en diensten ruilen. Bijvoorbeeld een uitgelezen roman in ruil voor zelfgebreide sjaal of een uitgespeelde computer game tegen een agenda voor het komende jaar.
Lees meer...

Dag vd Dialoog zoekt deelnemers

Op donderdag 13 november 2014 vindt de Dag van de Dialoog in de stad Groningen voor de zevende keer plaats. Deze sluit aan de bij de Nationale Dag van de Dialoog. We zoeken in Beijum nog deelnemers!
Lees meer...

Brief Stip-vrijwilligers voor wethouder Ton Schroor

Wethouder Ton Schroor bracht vrijdag 10 oktober een werkbezoek aan MJD Groningen. Aan tafel Wiebe Kremer, Stip-vrijwilliger die vertelde over zijn werk. Wiebe maakte van de gelegenheid gebruik de wethouder een brief te overhandigen namens de Stip-vrijwilligers.
Lees meer...

Sportimpuls Beijum

Sportimpuls Beijum is er op gericht om buurtbewoners meer in beweging te krijgen, het sportaanbod in Beijum uit te breiden en bewoners en sportverenigingen met elkaar in contact te brengen. In dit kader zijn er al een aantal activiteiten georganiseerd. Lees verder voor meer info.
Lees meer...

Winnaar Fakkeltrofee 2014: creatieve damesclub van de Bron!

De fakkeltrofee is dit jaar uitgereikt op Bruisend Beijum. De Fakkel is een trofee voor groepen mensen die zich in de afgelopen periode vrijwillig hebben ingezet voor de wijk Beijum.
Lees meer...

Meer nieuws »