Stip: een informatiepunt voor iedereen

Stip staat voor dertien plekken in de Groningse wijken waar iedereen terecht kan die wat wil doen voor zijn buren of zijn buurt, die met vragen zit, of die ondersteuning nodig heeft. En Stip staat vooral voor samenwerking tussen organisaties, vrijwilligers en beroepskrachten om te zorgen dat iedereen volwaardig kan deelnemen aan de samenleving en te stimuleren dat dat daadwerkelijk gebeurt.

De mensen in Groningen moeten op één punt in hun wijk terecht kunnen voor alles rond wonen, welzijn, zorg, meedoen en vrijwilligerswerk. Daarvoor is nauwe samenwerking nodig: zowel tussen de verschillende organisaties als tussen de vrijwilligers en beroepskrachten.