» Home

Welkom bij Stip

In de gemeente Groningen hebben dertien wijken een Stip: een informatiepunt voor iedereen die wil weten wat er te doen is in de wijk, die vrijwilligerswerk of een klusje zoekt, informatie of advies wil hebben of hulp nodig heeft.

Aan de Stipbalie wordt u geholpen door geschoolde vrijwilligers. Op de achtergrond werken ervaren buurtwerkers, maatschappelijk werkers en anderen om u de informatie en hulp te geven die u nodig hebt.

Kom ik in aanmerking voor een voedselpakket?

U bent niet de enige die zich dit afvraagt. Misschien heeft u net als veel andere inwoners van Groningen moeite om rond te komen. U kunt dan kijken of u in aanmerking komt voor een wekelijks gratis voedselpakket van de Stadse Voedselbank.
Lees meer...

The Free Cafe

Twee maal per week een gratis maaltijd aanbieden. Dat is het doel dat The Free Cafe zich stelt. The Free Cafe is een project, dat zijn tenten heeft opgeslagen in de kas van Tuin in de Stad. Hoewel: tent is niet direct het goede woord om het onderkomen van The Free Cafe te beschrijven.
Lees meer...

Kerst voor Hassan

Elke dag vluchten kinderen voor geweld en onderdrukking. Een deel van hen belandt in de asielzoekerscentra in Ter Apel, Delfzijl, Musselkanaal of Oude Pekela. Daar wachten ze, met of zonder ouders, soms jarenlang op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven.
Lees meer...

Stadsdebat 'Maak er werk van'

Tijdens let’s Gro werd er op vrijdagavond 21 november een stadsdebat gehouden met als thema “maak er werk van”. Er staan een heleboel mensen langs de kantlijn, die graag willen werken, terwijl een grote groep hard moet werken. Hierdoor is er een groot contrast ontstaan tussen werkenden en niet-werkenden.
Lees meer...

Prokkel Netwerkbijeenkomst in januari 2015

Op 13 januari 2015 organiseert Stichting Prokkel in Groningen een zogenaamde netwerkbijeenkomst voor organisaties en bedrijven die mee willen doen aan de Prokkelweek. Er worden presentaties gegeven waardoor men zelf kan ontdekken wat het is en wat men er mee kan doen.
Lees meer...

Geslaagde Groningse Beursvloer 2014

Op 27 november werd in het pand van Hanze Plaza voor de zevende keer de Groningse Beursvloer gehouden. De Beurs werd mogelijk gemaakt door de Provincie en de Gemeente Groningen in samenwerking met MJD en het Platform Maatschappelijk Ondernemen Groningen (PMOG).
Lees meer...

Eerste run Social Labs 050 afgerond

De eerste run van Social Labs 050 is tijdens het Let's Gro festival afgesloten. Dit wil overigens niet zeggen dat er geen initiatieven meer verder uitgewerkt worden. De weggeefkast, Sint Pannenkoek, Het Hoi Shirt en Guerrilla Tuinieren zijn voorbeelden van initiatieven die gewoon lekker doorlopen.
Lees meer...

Stip zoekt nieuwe collega's

Bij Stip komen bezoekers voor informatie, advies, ondersteuning en contact met medewijkbewoners. Bijvoorbeeld met ideeën en plannen over de leefbaarheid in de wijk, met persoonlijke vragen over wonen, welzijn en zorg, activiteiten in de wijk of met de wens zich als vrijwilliger voor anderen in te zetten.
Lees meer...

Het luisterend OOG

‘Het luisterend Oog’. Op het eerste gezicht is dit een beetje een eigenaardige naam voor een project: luisteren doe je immers met je oren. Maar op het tweede gezicht klopt de naam volledig. Mensen die behoefte hebben aan contact kunnen via www.hetluisterendoog.nl chatten met vrijwilligers van Humanitas.
Lees meer...

LPB Congres in Groningen

Twintig jaar Landelijk Platform Buurt- en Wijkgericht werken (LPB) wordt in Groningen gevierd met een driedaagse traktatie aan Labs, Masterclasses, workshops en veel meer. Een congres om ervaringen uit te wisselen met wijkgericht werken, van elkaar leren. De rol van burger, politicus en wijkprofessional gaat op de schop, het hoe wat en waar is waar het LPB congres zich op richt in het Lab: "We laten los, maar...komt het wel goed?"
Lees meer...

Meer nieuws »