» Home

Welkom bij Stip

In de gemeente Groningen hebben dertien wijken een Stip: een informatiepunt voor iedereen die wil weten wat er te doen is in de wijk, die vrijwilligerswerk of een klusje zoekt, informatie of advies wil hebben of hulp nodig heeft.

Aan de Stipbalie wordt u geholpen door geschoolde vrijwilligers. Op de achtergrond werken ervaren buurtwerkers, maatschappelijk werkers en anderen om u de informatie en hulp te geven die u nodig hebt.

Vier het leven

Vier het leven wil mensen van 65+, die veelal thuis zitten en daardoor het contact met de medemens verliezen, bereiken. Zij organiseren film,- theater- en concertbezoeken. De deelnemers worden thuis opgehaald door een vrijwilliger en weer thuisgebracht. Het uitje is uiterst geschikt voor minder valide mensen.
Lees meer...

Groningen biedt mantelzorgkaart 2015 aan

De gemeente Groningen waardeert mantelzorgers voor hun inzet en zorg voor een ander. Daarom biedt zij de mantelzorgers in Stad ook dit jaar weer de mantelzorgkaart aan. Met de mantelzorgkaart worden Stadjers getrakteerd op een bos bloemen, Italiaans ijs of Groninger koek. Ook kunnen zij kiezen voor een ontspannen uitje en deelnemen aan een activiteit van het steunpunt Mantelzorg van Humanitas. Daarnaast is er dit jaar ook een coupon met een ‘verrassing’.
Lees meer...

Besteding mantelzorgcomplimentgelden in de Gemeente Groningen

Binnenkort krijgt u een brief van de Sociale Verzekerings Bank (SVZ) over de afschaffing van het mantelzorg compliment. Het Rijk heeft namelijk het mantelzorgcompliment afgeschaft en de financiële middelen die daarmee vrij komen overgeheveld naar de Gemeenten .
Lees meer...

Inloopspreekuren MJD en Stips tijdens de kerstvakantie

Van maandag 22 december t/m vrijdag 2 januari zijn de Stips gesloten, met uitzondering van Stip Beijum. Ook de wijklocaties van MJD zijn dan gesloten.
Lees meer...

Kom ik in aanmerking voor een voedselpakket?

U bent niet de enige die zich dit afvraagt. Misschien heeft u net als veel andere inwoners van Groningen moeite om rond te komen. U kunt dan kijken of u in aanmerking komt voor een wekelijks gratis voedselpakket van de Stadse Voedselbank.
Lees meer...

The Free Cafe

Twee maal per week een gratis maaltijd aanbieden. Dat is het doel dat The Free Cafe zich stelt. The Free Cafe is een project, dat zijn tenten heeft opgeslagen in de kas van Tuin in de Stad. Hoewel: tent is niet direct het goede woord om het onderkomen van The Free Cafe te beschrijven.
Lees meer...

Kerst voor Hassan

Elke dag vluchten kinderen voor geweld en onderdrukking. Een deel van hen belandt in de asielzoekerscentra in Ter Apel, Delfzijl, Musselkanaal of Oude Pekela. Daar wachten ze, met of zonder ouders, soms jarenlang op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven.
Lees meer...

Stadsdebat 'Maak er werk van'

Tijdens let’s Gro werd er op vrijdagavond 21 november een stadsdebat gehouden met als thema “maak er werk van”. Er staan een heleboel mensen langs de kantlijn, die graag willen werken, terwijl een grote groep hard moet werken. Hierdoor is er een groot contrast ontstaan tussen werkenden en niet-werkenden.
Lees meer...

Prokkel Netwerkbijeenkomst in januari 2015

Op 13 januari 2015 organiseert Stichting Prokkel in Groningen een zogenaamde netwerkbijeenkomst voor organisaties en bedrijven die mee willen doen aan de Prokkelweek. Er worden presentaties gegeven waardoor men zelf kan ontdekken wat het is en wat men er mee kan doen.
Lees meer...

Geslaagde Groningse Beursvloer 2014

Op 27 november werd in het pand van Hanze Plaza voor de zevende keer de Groningse Beursvloer gehouden. De Beurs werd mogelijk gemaakt door de Provincie en de Gemeente Groningen in samenwerking met MJD en het Platform Maatschappelijk Ondernemen Groningen (PMOG).
Lees meer...

Meer nieuws »