» Home

Welkom bij Stip

In de gemeente Groningen hebben dertien wijken een Stip: een informatiepunt voor iedereen die wil weten wat er te doen is in de wijk, die vrijwilligerswerk of een klusje zoekt, informatie of advies wil hebben of hulp nodig heeft.

Aan de Stipbalie wordt u geholpen door geschoolde vrijwilligers. Op de achtergrond werken ervaren buurtwerkers, maatschappelijk werkers en anderen om u de informatie en hulp te geven die u nodig hebt.

Reportage; ‘Af en toe denk ik: laten we het maar zonder de overheid doen.’

Gemeenten zijn verantwoordelijk geworden voor o.a. jeugdzorg, zorg en welzijn. Een deel van deze taken hebben zij nu ook al, een deel nemen zij over van de Rijksoverheid. Het idee is dat de gemeenten het dichtst bij de inwoners zitten en deze zorg effectiever, met minder bureaucratie en goedkoper kunnen leveren. Hoe gaat de transitie? De komende weken volgen we een aantal mensen die er mee te maken hebben. Van gebruiker tot aan de gemeente die het nu moet faciliteren en organiseren.
Lees meer...

Reportage: Aardbevingen in Groningen

Prof. Tom Postmes is hoogleraar aan de Rijks universiteit Groningen. Samen met zijn collega Katherine Stroebe verrichtte hij in 2014 onderzoek naar de sociaal-psychologische reacties op de aardbevingen die in Groningen plaatsvinden. Dat was in de periode dat de aardbevingen nog vooral een probleem voor het Ommeland leken te vormen. Nu blijkt dat ook het Pronkjewail zelf door bevingen wordt getroffen, is het de vraag wat voor gevolgen dat zal hebben voor het leven van de individuele stadjers en voor het openbare leven in de stad.
Lees meer...

Ondersteuning aangifte

Alle inwoners van de gemeente Groningen met een smalle beurs kunnen in 2015 een beroep doen op ondersteuning bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting en kwijtschelding gemeentelijke belasting.
Lees meer...

Zo vader, zo zoon

Op donderdag 12 maart van 12.30 tot 17.00 uur wordt in het Treslinghuis aan de Klaprooslaan 120 te Groningen het sympisium 'Zo vader, zo zoon' georganiseerd. Het symposium is bedoeld voor professionals, intermediairs, vrijwilligers en andere geïnteresseerden.
Lees meer...

Ook dit jaar weer NLdoet

Op 20 en 21 maart organiseert het Oranjefonds in samenwerking met duizenden organisaties NLdoet. Deze dagen worden er allerlei klussen onder handen genomen door vrijwilligers. In 2014 is een record aantal van 325.000 vrijwilligers actief geweest aan 8.600 klussen. Hoe mooi zou het zijn om dit jaar dat record te verbreken met nog meer vrijwilligers en nog meer klussen!?
Lees meer...

BlokjeOm, voorbeweging van verhalen

In januari is de 2e editie van BlokjeOm kantelkrant verschenen. Een krant met verhalen over mensen die het heft in eigen handen hebben genomen of een ander weg in zijn geslagen. Deze uitgave wordt op 19 februari a.s. opgevolgd door een bijeenkomst bij SAUS, Europaweg 8, waar mensen vertellen over hun beweegredenen en ervaringen. Waarom BlokjeOm?
Lees meer...

Vier het leven

Vier het leven wil mensen van 65+, die veelal thuis zitten en daardoor het contact met de medemens verliezen, bereiken. Zij organiseren film,- theater- en concertbezoeken. De deelnemers worden thuis opgehaald door een vrijwilliger en weer thuisgebracht. Het uitje is uiterst geschikt voor minder valide mensen.
Lees meer...

Alzheimer Assistent

De Alzheimer Assistent is een 'app' van Alzheimer Nederland speciaal voor mensen die zorgen voor iemand met dementie. Vanaf nu biedt de gratis Alzheimer Assistent ook op de smartphone praktische en morele steun voor de vaak zwaar belaste mantelzorgers.
Lees meer...

Van levensverhaal naar levensboek

Zegt u dat ook wel eens: “ ik had er wel een boek over kunnen schrijven” of “jammer dat we dat nooit hebben opgeschreven”? Maar het kan nog. Met hulp van een Humanitas-vrijwilliger die wat handig met de pen is, kunt u er samen een boekje van maken.
Lees meer...

Groningen biedt mantelzorgkaart 2015 aan

De gemeente Groningen waardeert mantelzorgers voor hun inzet en zorg voor een ander. Daarom biedt zij de mantelzorgers in Stad ook dit jaar weer de mantelzorgkaart aan. Met de mantelzorgkaart worden Stadjers getrakteerd op een bos bloemen, Italiaans ijs of Groninger koek. Ook kunnen zij kiezen voor een ontspannen uitje en deelnemen aan een activiteit van het steunpunt Mantelzorg van Humanitas. Daarnaast is er dit jaar ook een coupon met een ‘verrassing’.
Lees meer...

Meer nieuws »